Technické prohlídky

Provádíme prohlídky námořních a rekreačních jachet v České republice i zahraničí, které jsou požadovány v případě :
 • prvotní registrace plavidla
 • prodloužení registrace
 • konstrukčních změn
 • havárií
 • ocenění plavidla

Na základě prohlídky je vystaveno osvědčení o technické způsobilosti společností Československý Lloyd nebo soudním znalcem.

V případě oceňování plavidel máme jako jediná firma v ČR k dispozici tabulky MARINE platné v zemích EU pro oceňování plavidel vydávané každoročně švýcarskou společností EUROTAXGLASS’S.

V případě Vašeho zájmu jsme Vám k dispozici.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním svých osobních údajů udělujete souhlas provozovateli stránek tpscentrum.cz, tj. společnosti TPS centrum, s.r.o., Lipůvka 371, 679 22, Lipůvka, Česká republika, IČ: 29193346, aby vaše osobní údaje poskytnuté odesláním formuláře byly zpracovávány společností TPS centrum, s.r.o., za účelem vyřízení vašeho požadavku. Máte právo přístupu ke svým poskytnutým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoli bezplatně na e-mailové adrese provozovatele stránek odvolat. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně.

Správcem vašich osobních údajů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TPS centrum, s.r.o., Lipůvka 371, 679 22, Lipůvka, Česká republika, IČ: 29193346.