Technické prohlídky

Provádíme prohlídky námořních a rekreačních jachet v České republice i zahraničí, které jsou požadovány v případě :
 • prvotní registrace plavidla
 • prodloužení registrace
 • konstrukčních změn
 • havárií
 • ocenění plavidla

Na základě prohlídky je vystaveno osvědčení o technické způsobilosti společností Československý Lloyd nebo soudním znalcem.

V případě oceňování plavidel máme jako jediná firma v ČR k dispozici tabulky MARINE platné v zemích EU pro oceňování plavidel vydávané každoročně švýcarskou společností EUROTAXGLASS’S.

V případě Vašeho zájmu jsme Vám k dispozici.