Registrace plavidel

Na základě zplnomocnění majitele zajistíme registraci plavidla včetně veškerých potřebných záležitostí pro danou oblast plavby (technická prohlídka, registrace radiostanice, EPIRB bóje, dovybavení,…).

Zajišťujeme registrace:

Současně nabízíme i možnost pojištění plavidel prostřednictvím společnosti PANTAENIUS

V případě Vašeho zájmu jsme Vám k dispozici.