TPS Centrum » Aktuálně

Technické prohlídky plavidel v sezóně 2018

Vážení majitelé lodí,
dovolujeme si vám připomenout kontrolu platnosti registrací vašich lodí.

Jelikož každoročně na začátku sezóny se najde mnoho z vás, kteří na kapitanátu zjistí, že nedostanou nové povolení k plavbě do doby, než předloží platnou registraci, zahajujeme letos technické prohlídky již ve druhé polovině března.

Zvýšený důraz bude kladen na datum expirace hasících přístrojů, pyrotechniky, lodní lékárničky a záchranných prostředků.

Kromě provedení technické prohlídky můžeme nabídnout zajištění revizí záchranných prostředků, hasících přístrojů, dodání lodní výbavy dle platných předpisů a prodloužení registrací v daných lodních registrech.

V případě provedení TP do konce března, vám bude účtována mimosezónní cena dle aktuálního ceníku společnosti Československý Lloyd spol. s r.o., která je pověřená Námořním úřadem České republiky k vydávání osvědčení technické způsobilosti plavidel.

Cestovné bude účtováno ve stejné výši jako v předchozích sezónách. V případě více TP v jednom termínu bude účtován paušální poplatek za cestovné ve výši 2.500,- Kč (TP na pevnině), případně 3.000,- Kč (TP na ostrovech).

Zájemce o provedení TP, žádáme o rezervaci termínů prohlídek.

Podrobné informace sdělíme na vyžádání.

Ing. Pavel Stejskal

TPS centrum

www.tpscentrum.cz


Na výpis novinek